Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων

 Τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η κατάσταση υγείας, το εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση.

 Κατά  τη διαδικασία της επιλογής των ωφελούμενων δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο η πρόσκληση  εγγραφών, κοινοποιείται ανακοίνωση  σε σημεία της περιοχής( Δημαρχείο ,Περιφερειακό Ιατρείο, Φαρμακεία) και τριμελής επιτροπή δέχεται αιτήσεις, μοριοδοτεί και ανακοινώνει τα ονόματα των ωφελούμενων.

  

Το Κ.Η.Φ.Η. της Α.Μ.Κ.Ε. ¨Η ΜΕΡΙΜΝΑ¨ με Κωδικό ΟΠΣ5002136 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 •                              ‘Eτος Ιδρυσης:2002         

 •                              Υπεύθυνη Κ.Η.Φ.Η.:Μπαλντά Ιωάννα

 •                              Διεύθυνση: Κεντρική πλατεία /Δημαρχείο Κατσικά

 •                              Τηλ.: 26510-94703

 •                              fax : 26510-94703

 •                              e-mail: khfhmerimna@gmail.com

 •                              Αριθμός μελών:30

22403282