Αποτέλεσμα εικόνας για επιχειρησιακο προγραμμα ηπειρος 2014-2020

 Τίτλος                                Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.) στον πρώην Δήμο Παμβώτιδας

Φορέας Υλοποίησης           Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία « Η ΜΕΡΙΜΝΑ » 

Προϋπολογισμός                744.987,59 ΕΥΡΩ

Διαρθρωτικό Ταμείο           Ερωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περιγραφή                         Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας                                                      Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "Η Μέριμνα"                                            που λειτουργεί στον Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών για επιπλέον τρία έτη με συνολική                                                διάρκεια της πράξης τα επτά έτη (από 01/07/2016 έως 30/06/2023).

                                          ΑΔΑ: ΨΑΙΧ7Λ9-ΧΦΟ

                                          Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη                                                  δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν  απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον                                                  που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά,οικονομικά και                                                            προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα  που έχει αναλάβει.

Στόχοι                                Παραμονή των ηλικιωμένων στο οικείο και κοινωνικό περιβάλλον , διατήρηση της                                                      συνοχής  της   οικογένειας, εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των                                                    μελών της οικογένειας με το  ηλικιωμένο μέλος, αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης                                                και του κοινωνικού αποκλεισμού,  εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης , βελτίωση της                                                  ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των  άλλων μελών της οικογένειας.

Αποτελέσματα                  Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,                                           ενίσχυση  της απασχολησιμότητας και ισότιμης συμμετοχής τους στην εργασία ,                                                         ενίσχυση  της κοινωνικής   συνοχής.

Αποτέλεσμα εικόνας για εσπα ευρωπαικη ενωση ευρωπαικο κοινωνικο ταμειο