Περίοδος από 2/8/2001  έως 4/11/2001

 • Καλλιρρόη  Ζηκίδου – Ντάση, εκπρόσωπος  Ν.Α.Ι   ( Πρόεδρος )
 • Βασίλειος  Πλούμπης, Διευθυντής Υπηρεσίας  Κοινωνικής Πρόνοιας Ν.Α.Ι.
 • Φιλόθεος  Δέδες  εκπρόσωπος Μητρόπολης Ιωαννίνων
 • Πελοπίδας Μπουκουβάλας  εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Ιωαννίνων 
 • Χρήστος Μασσαλάς εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Νατάσσα  Μπέγκα, εκπρόσωπος  ΕΛΕΠΑΠ παράρτημα Ιωαννίνων
 • Ελευθέριος Τσάκας, εκπρόσωπος Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παίδων 

Περίοδος από 5/11/2001  έως 18/5/2005

 • Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάση εκπρόσωπος  Ν.Α.Ι ( Πρόεδρος )
 • Πελοπίδας Μπουκουβάλας  εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Ιωαννίνων
 • Νατάσα Μπέγκα  εκπρόσωπος  ΕΛΕΠΑΠ παράρτημα Ιωαννίνων
 • Πέτρος  Μπασογιάννης εκπρόσωπος Σύλ. Γονέων, κηδεμόνων και φίλων  ΑΜΕΑ
 • Σπύρος Σούλης,  εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Ευάγγελος Παππάς, εκπρόσωπος Μητρόπολης Ιωαννίνων
 • Σόφη  Βλασίου-Μπίστα, εκπρόσωπος Εν.πασχόντων με σκλήρυνση κατά πλάκας Β.Δ. Ελλάδος
 • Μάντζιου Μαρία, εκπρόσωπος Συλλόγου  οικ. Ηπ. Για την ψυχ. Υγεία  Η ΕΣΤΙΑ
 • Ελευθέριος Τσάκας, εκπρόσωπος Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων
 • Μπίτσης Σπύρος, εκπρόσωπος  Αντιαναιμικού Συλλόγου
 • Πατσιούρας  Αθανάσιος, εκπρόσωπος  Ιδρύματος  " Νεομάρτυς Γεώργιος "

 Περίοδος από 19/5/2005  έως 11/3/2010

 •  Αργύρης  Μάντζιος, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ  ( Πρόεδρος )
 •  Μαρία Νάκα, εκπρόσωπος της Ν.Α.Ι.
 •  Σόφη Βλασίου – Μπίστα, εκπρόσωπος Πασχόντων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Β.Δ. Ελλάδας
 •  Σπύρος Μπίτσης, εκπρόσωπος του Αντιαναιμικού Συλλόγου
 •  Σπύρος Σούλης, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 •  Γεώργιος Βρυώνης, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
 •  Φιλόθεος Δέδες, εκπρόσωπος  Μητρόπολης Ιωαννίνων
 •  Νατάσσα Μπέγκα, εκπρόσωπος της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων
 •  Μαρία Σκανδάλη, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με ειδικές ανάγκες
 •  Πελαγία  Σιούτη, Σύλλογος Οικογενειών Ηπείρου για την ψυχική υγεία «Η ΕΣΤΙΑ»
 •  Καλλιρρόη  Ζηκίδου – Ντάση  Ιδρυτικό μέλος συμμετέχει σαν φυσικό πρόσωπο

Περίοδος από 11/3/2010  έως 18/5/2015

 • Κωνσταντίνος Πέτσιος, εκπρόσωπος της Ν.Α.Ι. ( Πρόεδρος )
 • Ζώης Δημήτριος - Μανταλόβας  Αθανάσιος εκπρόσωποι Τ.Ε.Δ.Κ. Ιωαννίνων - ΠΕΔ Ηπείρου
 • Σόφη Βλασίου  Μπίστα, εκπρόσωπος  Πασχόντων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Β.Δ. Ελλάδας.
 • Μαρία Σκανδάλη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων Α.ΜΕ.Α.
 • Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάση,  Ιδρυτικό μέλος συμμετέχει σαν φυσικό πρόσωπο
 • Πατήρ Xρήστος, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Ιωαννίνων,
 • Σπύρος Σούλης, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Κωνσταντίνος Καραβίδας, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
 • Χρήστος Παπαδήμας - Ηλίας Παππάς, εκπρόσωποι Δήμου Αγίου Δημητρίου -  Δωδώνης
 • Παναγιώτα Ράπτη, εκπρόσωπος Αντιαναιμικoύ Συλλόγου
 • Ισοδία Κοκκινοπούλου - Πέτρος Μανούσης εκπρόσωποι Πανηπ/κής Ένωσης για τον νεανικό διαβήτη