Περίοδος 19/5/2015 μέχρι 11/6/2019

 • Μανταλόβας  Αθανάσιος εκπρόσωπος - ΠΕΔ Ηπείρου ( Πρόεδρος )

 Περίοδος 12/6/2015 μέχρι 15/10/2019

 • Μέγα Βασιλική   εκπρόσωπος - Δήμου Ιωαννιτών ( Πρόεδρος )

  Περίοδος από 16/10/2019  έως σήμερα

 • Ιωάννης Τσίμαρης, εκπρόσωπος Δ.Ι. ( Πρόεδρος )
 • Λούλα Βέρμπη εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων Α.ΜΕ.Α. ( Αντιπρόεδρος )
 • Βασίλειος Μασαλάς, εκπρόσωπος Περιφέρειας Ηπείρου ( Γραμ/τέας )
 • Γεώργιος Βρυώνης, εκπρόσωπος ΤΕΙ  ( Οικονομικός Επόπτης )
 • Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάση,  Ιδρυτικό μέλος  σαν φυσικό πρόσωπο
 • Σπύρος Σούλης, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Βασίλειος Βλέτσας, εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.
 • Πατήρ Xρήστος Αντώνης, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Ιωαννίνων.
 • Σόφη Βλασίου-Μπίστα, εκπρόσωπος Ένωσης Φίλων & Πασχόντων με σκλήρυνσης  κατά πλάκας ΒΔ Ελλάδας
 • Λεωνίδας Ρουμπάτης, εκπρόσωπος Συλλόγου Θαλασσαιμίας.
 • Ολυμπία Ματσή, εκπρόσωπος Πανηπειρωτικής  Ένωσης για τον Νεανικό Διαβήτη.