ΣΚΟΠΟΣ

Η αναγνώριση της ανάγκης, να καλυφθεί το μεγάλο κενό που  υπάρχει, στον τομέα  της κοινωνικής προστασίας

ατόμων με ειδικές  ανάγκες,
αποτέλεσε την αιτία αναζήτησης τρόπων χρηματοδότησης, μιας μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, η οποία  θα κάλυπτε σε ένα βαθμό αυτό το κενό.

Στις αρχές του 2001,  με την συμμετοχή σημαντικών φορέων της περιοχής των Ιωαννίνων, ιδρύθηκε εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία « η ΜΕΡΙΜΝΑ »

Η Μέριμνα, αξιοποιώντας  Ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα  της κοινωνικής προστασίας του 3ου  και 4ου  Κοινοτικού πλαισίου στήριξης, λειτούργησε από τον Δεκέμβριο του 2001, τρείς Βρεφονηπιακούς σταθμούς, τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες, δύο προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι και ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς, με μεγάλη επιτυχία υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα ενσωμάτωσης νηπίων με ειδικές ανάγκες.