Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της Μέριμνας,
προέρχονται και  από δωρεές και χορηγίες ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το έργο της Μέριμνας,  μπορούν να απευθύνονται:

  • Στα γραφεία της Μέριμνας  Πλατεία Πύρρου 1 Ιωάννινα  τηλ. & fax : 26510 77561 
  • Να καταθέσουν στην ΕΤΕ Αριθ. λ/σμού  ΙΒΑΝ:    GR90 0110 3590 0000 3595 4576 100

Μετά την κατάθεσή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Μέριμνας, για να μας δώσετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο δωρητή και  ταχυδρομική διεύθυνση), προκειμένου να σας στείλουμε μια ευχαριστήρια επιστολή και την απόδειξη της δωρεάς σας.