Ευχαριστούμε τους εκατοντάδες ιδιώτες δωρητές της ΜΕΡΙΜΝΑΣ και τους διαβεβαιώνουμε

οτι οι προσφορές τους και τόπο πιάνουν και το κουράγιο μας δίνουν να προσπαθούμε, για ο,τι

καλύτερο  μπορούμε να προσφέρουμε στην  Κοινωνίας μας.